תקנון

תקנון רכישה וביטולים באתר

 

בעצם השימוש באתר מאשר כל משתמש בו כי הינו כשיר משפטית על פי כל דין לעשות שימוש באתר. כמו כן מתחייב כל משתמש באתר כלפי המתנ"ס שלא לעשות שימוש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה האסורה על פי התקנון.

 

הוראות תנאי שימוש זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי משתמש באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינו לבין המתנ"ס. עקב כך, כל משתמש באתר מתבקש לקרוא את תנאי השימוש המובאים להלן במלואם ובעיון.

 

השימוש באתר מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, הסעיפים וההגבלות המפורטים להלן. שימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים, הסעיפים וההגבלות שבתקנון זה, ללא כל הסתייגות.

 

כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך.

 

1.א. ביצוע הזמנות באמצעות האתר תעשה כמפורט באתר בלבד. מובהר כי הזמנת השירותים באמצעות אתר זה הינה ותיחשב לכל דבר ועניין הזמנת כרטיסים. 

1.ב. המתנ"ס רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדית וללא התראה, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת. 

2. המחירים המפורסמים באתר הנם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ . 

3. מספר הכרטיסים למופעים השונים של המתנ"ס הנו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד. 

4. ניתן לאסוף את הכרטיסים, כחצי שעה לפני מועד האירוע בכניסה עם כרטיס האשראי בו נרכשו הכרטיסים או במזכירות המתנ"ס עד יום לפני האירוע בשעה 18:00. במידה ולא יאספו הכרטיסים בערב האירוע לא יהיה החזר כספי. 

5. הנחות מיוחדות לא ניתן לקבל ע"י רכישה באתר אלא רק בקנייה במזכירות המתנ"ס. 

6. כל תינוק מעל גיל שנה מחויב בתשלום עבור כרטיס רגיל.

7.א. ביטול עסקה, יתבצע רק במזכירות המתנ"ס הרשאי לבטל עד 3 ימי עסקים לפני מועד האירוע לאחר מכן לא יבוצעו כל ביטולים. ביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות הודעה למזכירות המתנ"ס באמצעות פקס או דוא"ל שאלו פרטיהם:

טלפון: 02-5913111 פקס: 02-5353673 מייל: chen@mam.matnasim.co.il וזאת, בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ– 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע.

7.ב. מובהר בזאת כי משתתף שיאלץ לבטל ההשתתפות באירוע בשל שהות בבידוד על פי הנחיות משרד הבריאות, יוכל לקבל החזר בגין כרטיס ההשתתפות, אך לא יקבל החזר בגין עלות דמי ההסעה בסך של 30 ש"ח, באם ישנה הסעה לאירוע .  

הצרכן יהיה זכאי להחזר כספי בהתאם למחיר ששולם בפועל, על כל רכישה בסכום של 50 ₪ ומעלה דמי ביטול בסך של 5% ממחיר העסקה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם. לא ניתן לבטל עסקה לרכישת כרטיסים 7 ימי עסקים או פחות, טרם האירוע, ולא ניתן לבטל אם עברו שבועיים ממועד הרכישה.

8. לאנשים עם מוגבלות כגון: עיוורים, נכים, נכים בכיסאות גלגלים, כבדי שמיעה או כל אדם אחר עם מוגבלות - אנו במתנ"ס נסייע ככל יכולתנו כדי לאפשר לכם נגישות לשירות הניתן. לתיאום ניתן לצור קשר עם רכז הנגישות של המתנ"ס בטלפון 054-4859248 על מנת שנוכל לתת לכם מענה פרטני בתאום עם האולם המארח את המופע.

 

האתר משמש כזרוע הארוכה של מפיקי ו/או מארגני האירועים לשם פרסומם. על כן, אין ולא תחול על המתנ"ס כל אחריות בגין פרסום מטעה ו/או כל טענה בקשר עם תוכנו של אירוע, מיקום אירוע, הפרעות במהלך ו/או בקשר עם האירוע ואחריות המתנ"ס הינה אך לספק למשתמש מידע כאמור.

 

 

אירועי קיץ לנוער

תקנון יציאה לאטרקציות והצהרת בריאות

* ידועה לי שעת היציאה ושעת החזרה המשוערת.

* אני מתחייב שבני/בתי יוצא וחוזר עם הסעה ולא בשום דרך אחרת פרטית.

* לבני /ביתי אין בעיות רפואיות המונעות ממנו להשתתף בפעילות.

* בנסיעה לבריכה ידוע לי שבני/ביתי משתתף בפעילות מים ויודע/יודעת לשחות.

* בכל מקרה של בעיות התנהגות מצד בני/ביתי הוא/היא יוחזר הביתה במונית על חשבוני   

  ולא יוכל להשתתף יותר באירועי הקיץ.

* אני מצהיר כי בני/בתי הינו/ה בוגר כיתה ו' ומעלה וידוע לי כי במידה והוא/היא קטן/ה יותר – לא יורשה/תורשה לעלות על ההסעה וכספי לא יוחזר.

הריני לאשר כי האחריות בפעילות הנ"ל הינה באחריות המשתתף/ת והוריו בלבד וכי אגף הנוער והמתנ"ס דואגים להסעת המשתתפים וכניסתם לפארק בלבד!

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר בטלפון 02-5913113 / 054-2955319

 

 

מערכת למכירת כרטיסים