פרטי האירוע

במתחם הזריחה ליד ביה"ס עמל תעופה וחלל 07

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים